Кельменецька селищна рада
Чернівецька область, Дністровський район
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Правила благоустрою

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Х сесії

Кельменецької селищної ради 

VІІІ скликання

30.08.2021 N306.10-8/21

 

ПРАВИЛА

благоустрою населених пунктів

Кельменецької селищної територіальної громади

 

Розділ І. Загальні положення

 

1.1. Правила благоустрою населених пунктів Кельменецької селищної територіальної громади (далі Правила) є нормативно-правовим актом, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій населених пунктів Кельменецької селищної територіальної громади, об'єктів благоустрою населених пунктів цієї громади, регулюються права та обов'язки правовідносин у сфері благоустрою, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в населених пунктах територіальної громади. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов'язковими для виконання на всій території Кельменецької селищної територіальної громади, виконавчими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами.

 

У цих Правилах наведені нижче терміни вживання в такому значенні:

благоустрій населених пунктів – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території населених пунктів з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів благоустрою населених пунктів: парків, вулиць, прибудинкових територій, кладовищ, навчальних, оздоровчих, історико-культурних об’єктів промисловості та інших об’єктів у межах населених пунктів;

утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, правил благоустрою території населених пунктів, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;

вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг, проїзди, тротуари, пішохідні доріжки, а також майдани та площі;

заходи з благоустрою громади – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

будівництво – нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення підприємств чи будівель та споруд;

користувач земельної ділянки – юридична або фізична особа, яка має належним чином оформлений та зареєстрований документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою із визначеним цільовим призначенням, або юридична або фізична особа, яка за законом має право на земельну ділянку(спадщина);

тимчасова споруда – це споруда функціонального (в тому числі для здійснення підприємницької діяльності),  декоративно-технологічного  призначення,  в   тому числі мала

архітектурна форма, яка виготовляється з полегшених збірних конструкцій та встановлюється без улаштування заглибленого фундаменту тощо

об’єкт благоустрою – територія загального користування, парк, квітники, газони, спортивні та дитячі майданчики, пам’ятники культурної та історичної спадщини, вулиці, дороги, провулки, тротуари, системи вуличного освітлення, кладовища, при будинкові території, території підприємств, установ, та закріплені за ними території на умовах договору;

муніципальні відходи – тверді побутові відходи (ТПВ), великогабаритне сміття (ВГС), будівельне сміття, змети з доріг, листя, обріз сухостійних дерев і чагарників, скошені бур’яни і трава;

тверді побутові відходи (ТПВ) – побутові відходи споживання, які утворюються та накопичуються мешканцями у житлових будинках, навчальних закладах, лікувальних, торговельних закладах, адміністративних будинках, на кладовищах;

будівельні відходи – відходи, що утворюються при веденні будівництва,в тому числі при веденні капітального ремонту і реконструкції будинків і приміщень, переобладнання житлових приміщень у нежилі, ремонт доріг, тротуарів;

виробничі відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються в процесі виробничої діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення і від яких їхній власник повинен позбутися шляхом утилізації або видалення;

навал сміття – скупчення ТПВ і ВГС, що виникли в результаті самовільного скидання, яке по обсягу не перевищує 1-2 кв.м. на будь-якій території;

осередковий навал – скупчення муніципальних відходів, що виникли в результаті самовільного скидання, обсягом до 30 кв.м на території площею 50 кв.м;

несанкціоноване (стихійне)звалище сміття – самовільне (несанкціоноване) скидання (розміщення) або складування ТПВ, ВГС, відходів будівництва, іншого сміття, утвореного в процесі діяльності юридичних або фізичних осіб на площі понад 50 кв.м. і обсягом понад 30 куб.м;

власна територія – частина території громади, що має площу, межі, місце розташування, правовий статус й інші характеристики, відображені в державному земельному кадастрі, що знаходяться у власності, надана в користування або в оренду юридичним і фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності;

зелені насадження – дерева, чагарникова, квіткова та трав’яна рослинність штучного та природного походження на визначеній території населеного пункту;

знищення зелених насаджень – ушкодження зелених насаджень до ступеню припинення росту;

прилегла територія - територія, що безпосередньо примикає до меж будинків, у тому числі індивідуальної забудови, спорудження промислових об’єктів, об’єктів торгівлі та інших об’єктів;

санітарне очищення території – комплекс заходів щодо очищення території від муніципальних відходів, снігу, випадкового сміття і утилізації побутових відходів, великогабаритного сміття;

утримання доріг – комплекс робіт з підтримки транспортно-експлуатаційного стану доріг, смуг відводу, елементів облаштування доріг, організації і безпеки руху, що відповідають вимогам законів України.

 

1.2. Об'єкти благоустрою населених пунктів Кельменецької  селищної територіальної громади Дністровського району Чернівецької області використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, інших вимог, передбачених законодавством України.

1.3. Повноваження Кельменецької селищної ради  у сфері благоустрою визначені Законами України, «Про місцеве самоврядування», «Про благоустрій населених пунктів», «Про органи самоорганізації населення», іншими нормативно-правовими актами України.

1.4. Кельменецька селищна  рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

1.5. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

1.6. Правила розроблені на підставі Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи» та інших нормативно-правових актів України.

1.7. Правила містять загальнообов'язкові норми, на всій території Кельменецької селищної територіальної громади Дністровського району Чернівецької області, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої нормативно-правовими актами України.

 

Розділ ІІ. Права та обов'язки громадян у сфері благоустрою

 

2.1. Громадяни у сфері благоустрою населеного пункту мають право:

1) користуватись об'єктами благоустрою населених пунктів;

2) брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території населеного пункту;

3) вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою населеного пункту;

4) отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території та внесення до них змін, а також роз'яснення їх змісту;

5) брати участь у здійсненні заходів з благоустрою населеного пункту, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою;

6) вимагати негайного виконання робіт з благоустрою населеного пункту в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров'ю або майну громадян;

7) звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів благоустрою.

 

2.2. Громадяни у сфері благоустрою населеного пункту зобов'язані:

1) утримувати в належному стані закріплені за ними в установленому порядку території;

2) дотримуватися правил благоустрою території населеного пункту;

3) не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів у сфері благоустрою населеного пункту;

4) відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів;

5) укладати самостійно або разом з іншими громадянами договори на вивезення твердих побутових відходів згідно з вимогами діючих санітарних норм та своєчасно сплачувати за вивезення сміття, побутових відходів;

6) виконувати інші обов'язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України „Про благоустрій населених пунктів", законами України, цими Правилами, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами України.

 

Розділ ІІІ. Права та обов'язки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців у сфері благоустрою

 

3.1. Підприємства, установи та організації, фізичні особи - підприємці у сфері благоустрою населеного пункту мають право:

1) брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку населених пунктів та заходів з благоустрою їх територій;

2) брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно - правових актів з благоустрою населеного пункту;

3) вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території населеного пункту або призводять до її нецільового використання:

4) вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю або здоров'ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

5) брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових реконструйованих та капітально відремонтованих об'єктів благоустрою;

6) вносити на розгляд органу місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою населених пунктів.

 

3.2. Підприємства, установи та організації, фізичні особи - підприємці у сфері благоустрою населеного пункту зобов'язані:

1) утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку, у тому числі утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об'єкти благоустрою (їх частини);

2) здійснювати благоустрій території житлової та громадської забудови з урахуванням  вимог  використання  цієї  території  відповідно  до  затвердженої містобудівної та проектної документації, регіональних і місцевих правил забудови, а також встановлених державних стандартів, норм і правил;

3) постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд, не допускати фарбування монументів, пам'ятників, скульптурних зображень, без погодження з уповноваженим органом містобудавання та архітектури;

4) усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

5) усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

6) у процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення належних та безпечних умов їх функціонування;

7) відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природнього середовища, відповідно до чинного законодавства;

8) вивозити або укладати договори із спеціалізованими підприємствами, які здійснюють вивезення сміття, відходів (у тому числі твердих побутових, негабаритних, будівельних, харчових та інших) згідно з вимогами Закону України «Про відходи», своєчасно сплачувати за вивезення відходів;

9) забезпечувати розміщення сміттєзбірників (урн, контейнерів) для накопичення сміття та твердих побутових відходів на об'єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами;

10) проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм згідно з паспортами, затвердженими уповноваженими органами містобудування та архітектури;

12) відповідно до встановлених норм та правил впорядковувати надані земельні ділянки;

13) виконувати інші обов'язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», законами України, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами.

 

Розділ ІV. Порядок здійснення благоустрою та утримання території населених пунктів Кельменецької селищної територіальної громади

 

4.1. Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання об'єктів благоустрою.

4.1.1. Балансоутримувач забезпечує утримання у належному стані та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи, організації. Утримання здійснюється відповідно до умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших норм та правил.

4.1.2.Порядок розподілу обов'язків між підприємствами, установами та організаціями і громадянами щодо організації робіт по утриманню належних їм, закріплених та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані базується на тому, що кожна особа зобов'язана утримувати у належному стані територію, право користування якою їй надано законом або обов'язок по утриманню якої закріплено відповідним договором. Утримання може здійснюватися спільно на підставі договору.

4.1.3 На території об'єкта благоустрою відповідно до затвердженої містобудівної, проектної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення за умови отримання всіх необхідних погоджень відповідно до чинного законодавства. Власники цих будівель та споруд зобов'язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також можуть на умовах договору, укладеною з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання іншої закріпленої за ними території (прилеглої території) та/або брати пайову участь в утриманні об'єкта благоустрою. Межі закріпленої території та обсяги пайової участі визначає власник об'єкта благоустрою

4.1.4. Факти порушення благоустрою фіксуються актами, приписами, протоколами та фото фіксацією, що виноситься на розгляд громадськості і відповідних служб відповідно до законодавства та нормативно-правових актів.

4.1.5. Всі роботи, що пов’язані з фактом порушення благоустрою виконуються на підставі Дозволу на порушення благоустрою та починаються в присутності інспектора з благоустрою, або  уповноваженої особи місцевої громади і виконавчого комітету  Кельменецької  селищної ради.

4.1.6. Дозвіл на порушення благоустрою надається інспектором з благоустрою на підставі клопотання заявника, погодженої схеми комплексного благоустрою та акту обстеження виконавчого комітету Кельменецької селищної ради.

 

Розділ V. Вимоги до утримання об'єктів, елементів благоустрою в межах територій населених пунктів Кельменецької селищної територіальної громади

 

5.1. Порядок утримання покриття площ, проспектів, вулиць, доріг, тротуарів.6

5.1.1. Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, правила користування ними та їх охорони затверджуються Кабінетом Міністрів України.

5.1.2. Правила користування, ремонту і утримання приватних і відомчих дорожніх об'єктів та правила їх охорони встановлюються власниками цих об'єктів за погодженням з органами Служби безпеки дорожнього руху Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

5.1.3. Усі роботи по будівництву, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць, проспектів, пішохідних зон та доріжок, іншого покриття повинні здійснюватися згідно з проектами та вимогами правил, нормативів і стандартів України з безпеки дорожнього руху.

5.1.4. У разі виникнення умов, за яких неможливо реалізувати окремі проектні рішення, виконавець робіт зобов'язаний повідомити про це виконавчий комітет селищної ради, проектувальника і замовника з метою розробки додаткових заходів щодо безпеки дорожнього руху.

5.1.5. Приймання завершених будівництвом, реконструкцією і ремонтом робіт на автомобільних дорогах, вулицях проводиться за участю органів державного нагляду за дотриманням законодавства, правил, норм та стандартів з безпеки дорожнього руху після виконання заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

5.1.6. Утримання в належному стані покриття площ, вулиць, доріг, проспектів, тротуарів, у тому числі їх санітарне очищення, здійснюється відповідно до цих Правил.

5.1.7. У разі викрадення та пошкодження люків та решіток притягати винних до адміністративної відповідальності, у випадку, коли такі дії призводять до загрози втрати здоров'я та життя для громадян - до кримінальної відповідальності.

 

5.2. Порядок утримання зелених насаджень на об'єктах благоустрою.

5.2.1. Утримання зелених насаджень здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, цими Правилами, іншими нормативними актами.

5.2.2. Утримання об'єктів зеленого господарства включає: догляд за деревами і чагарниками, за газонами, квітниками, садовими доріжками, за садовим обладнанням, інвентаризацію зелених насаджень, охорону зелених насаджень від шкідників та хвороб, охорону природної фауни.

5.2.3. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населених пунктів під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, мостів і шляхопроводів. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою, а також зрізання дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів в залежності від підпорядкування об'єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, - за рахунок коштів їх власників або користувачів.

5.2.4. Інвентаризація та облік зелених насаджень здійснюються відповідно до Інструкції з технічної інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України.

5.2.5. Поточне утримання скверів, бульварів, парків та інших об'єктів зеленого господарства загального користування покладається на їх балансоутримувачів. Поточне утримання дерев, клумб, тротуарних газонів, зелених майданчиків прибудинкової території покладається на підприємства і організації житлово-комунальних органів, підприємства, установи, організації (незалежно від форм власності) і громадян - власників будинків на територіях, прилеглих до їх споруд та будинків.

5.2.6. При виконанні будівельних робіт замовники таких робіт та утримувачі зелених насаджень повинні передавати зелені насадження, які вони охороняють.

5.2.7. Видалення (знесення), висадка, пересадження дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється у встановленому порядку. При видаленні зелених насаджень в обов'язковому порядку сплачується відновна вартість зелених насаджень, визначена у встановленому порядку.

5.2.8. На території зелених зон забороняється:

1) складувати будь-які матеріали;

2) влаштовувати звалища сміття, снігу та льоду;

3) використовувати роторні снігоочищувальні машини для викидання снігу на зелені насадження. Використання їх для прибирання озеленених вулиць та майданів допускається лише в умовах аварійних ситуацій у разі наявності спеціальних направляючих пристроїв, що зменшують пошкодження насаджень під попадання снігу;

4) обладнання без відповідного дозволу та схеми благоустрою  стоянок автотранспорту або розміщати автомашини, мотоцикли, велосипеди та інші транспортні засоби, у тому числі якщо це призводить до пошкодження зелених насаджень, квітників та газонів;

5) будь-яке будівництво, у тому числі і павільйонів для торгівлі, розміщення малих форм архітектури без надання дозволу на розміщення, що надається на підставі рішення селищної ради та погодженої в установленому порядку документації з розміщення елементів благоустрою;

6) використовувати не за призначенням малі архітектури форми;

7) влаштовувати місця для зупинки маршрутних транспортних засобів або пасажирські площадки, павільйони очікування на газонах та зелених зонах;

8) ходити та влаштовувати ігри на газонах, кататися на ковзанах, санчатах, за винятком місць, спеціально для цього відведених і обладнаних;

9) випалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;

10) підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузку для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи, електрогірлянди з лампочок та інші предмети, якщо вони можуть пошкодити дерево;

11) добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, надписи, наносити механічні пошкодження;

12) пошкоджувати зелені насадження будь-яким способом, рвати квіти і ламати дерева та чагарники, витоптувати газони, квітники;

13) знищувати мурашники, ловити птахів і звірів та стріляти у них;

14) засмічувати і засипати водоймища або влаштовувати на них грати та паркани, що перешкоджають доступу громадян до водойм;

15) висаджувати зелені насадження без погодження з балансоутримувачем території, власниками підземних комунікацій, Кельменецької селищної ради;

16) заправляти, ремонтувати автотранспортні засоби і механізми на
 прибудинкових територіях, газонах, берегах рік і заток, озер, у парках та скверах, інших зелених зонах;

17) збирати квіти, плоди, насіння та інші частини об'єктів рослинного світу, які виростають у місцях загального користування;

18) зносити, пересаджувати зелені насадження без отримання відповідного дозволу, ордеру на порушення благоустрою та без додержання встановленого порядку.

 

5.3. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів.

5.3.1. Вимоги щодо порядку утримання будинків та споруд, їх фасадів є обов'язковими для всіх замовників будівельних робіт, які здійснюють ремонтні або будівельні роботи по фасадах.

5.3.2. Після затвердження у встановленому порядку проектно-кошторисної документації замовник будівельних робіт повинен отримати дозвіл на виконання ремонтних або будівельних робіт або відповідний дозвіл на порушення благоустрою. 

5.3.3. Відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій, а також громадяни зобов'язані:

1) проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду фасадів згідно з паспортом зовнішнього оздоблення чи опорядження, погодженим уповноваженим органом містобудування та архітектури;

2) забезпечувати щорічне і після стихійного лиха обстеження відповідних будівель та споруд;

3) змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів і паспортів;

4) при проведенні ремонтних або будівельних робіт на фасадах будинків і споруд використовувати захисну сітку чи плівку відповідно до проекту виконання робіт.

5.3.4. Порядок розподілу обов'язків між підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами і громадянами населеного пункту щодо організації робіт по утриманню фасадів будинків та споруд у належному стані визначаються виконавчим комітетом селищної ради.

5.3.5. У разі оренди будівель або окремих приміщень порядок утримання їх в належному стані встановлює орендодавець у договорі оренди.

 

5.4. Порядок утримання будівель та споруд системи інженерного захисту територій, санітарних споруд.

5.4.1. Утримання у належному стані будівель та споруд інженерного
 захисту територій, санітарних споруд здійснюється їх балансоутримувачами
 відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.

5.4.2. Балансоутримувачі будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд зобов'язані своєчасно здійснювати обстеження та паспортизацію, поточний та капітальний ремонт вказаних будівель та споруд, забезпечити їх належну та безпечну роботу.

 

5.5. Порядок утримання пам'яток культурної та історичної спадщини.

5.5.1. Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов'язані утримувати пам’ятники культурної та історичної спадщини, пам’ятки в належному стані, своєчасно робити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до вимог законодавства та охоронного договору.

5.5.2. Забороняється змінювати призначення пам'ятників культурної та історичної спадщини, пам’яток, їхніх частин та елементів, робити написи, позначки на них, на їх територіях та в охоронних зонах без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.

5.5.3. Роботи із збереження об'єктів культурної спадщини проводяться згідно з реставраційними нормами та правилами, погодженими центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. Будівельні норми та правила застосовуються у разі проведення робіт із збереження об'єкта культурної спадщини лише у випадках, що не суперечать інтересам збереження цього об'єкта.

5.5.4. У разі, коли пам'ятці загрожує небезпека пошкодження, руйнування чи знищення, власник або уповноважений ним орган, особа, яка набула права володіння, користування чи управління, зобов'язані привести цю пам'ятку до належного стану (змінити

вид або спосіб її використання, провести роботи з її консервації, реставрації, реабілітації, ремонту та пристосування).

5.5.5. На фізичну або юридичну особу, діяльність якої негативно позначається на стані пам'ятки (створює загрозу знищення, руйнування, пошкодження, спотворення пам'ятки), покладається обов'язок вжити заходи, погоджені з відповідним органом охорони культурної спадщини, для запобігання такій загрозі та підтримання пам'ятки в належному стані за власні кошти.

5.5.6. Забороняється будь-яка діяльність юридичних або фізичних осіб, що створює загрозу пам'ятнику культурної та історичної спадщини, пам'ятці або порушує законодавство, державні стандарти, норми і правила у сфері охорони культурної спадщини.

5.5.7. Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об'єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об'єктів зарахунок коштів замовників зазначених робіт.

 

5.6. Порядок утримання обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку.

 

5.6.1. Утримання в належному стані обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку покладається на балансоутримувачів вказаного майна або осіб, на території яких розміщені вказані майданчики.

5.6.2. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку повинно здійснюватися з додержанням санітарних та технічних норм, забезпечувати безпечне користування ними.

5.6.3. Обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку необхідно підтримувати у справному стані, регулярно обстежувати, своєчасно ремонтувати, щорічно фарбувати за необхідності.

 

5.7. Порядок утримання тимчасових споруд, та інших приміщень та споруд для провадження підприємницької діяльності.

 

5.7.1. Утримання тимчасових споруд (далі у цьому параграфі – мала архітектурна форма) та інших приміщень та споруд для провадження підприємницької діяльності здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до Положення про порядок розміщення тимчасових споруд на території населених пунктів Кельменецької селищної територіальної громади.

5.7.2. Біля кожної малої архітектурної форми та інших приміщень та споруд для провадження підприємницької діяльності повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також впритул до неї - покриття вдосконаленого типу відповідно до вимог діючого законодавства.

5.7.3. У разі розміщення малої архітектурної форми на відстані більше 2 метрів від тротуару та інших приміщень та споруд для провадження підприємницької діяльності до неї з тротуару повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки 1,5 метра.

5.7.4. Власники малої архітектурної форми зобов'язані здійснювати прибирання прилеглої території, що визначена схемою комплексного благоустрою.

5.7.5. Біля кожної малої архітектурної форми та інших приміщень та споруд для провадження підприємницької діяльності встановлюється 2 урни для сміття;

5.7.6. Кожному підприємцю, що здійснює підприємницьку діяльність в межах населених пунктів Кельменецької селищної територіальної громади  необхідно заключити договір із спеціалізованим підприємством на вивіз сміття та прибирання прилеглої території.

5.7.7. Підключення малих архітектурних форм до інженерних мереж здійснюється з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж і має гарантувати безпеку користувачам дорожніх та інших об'єктів.

5.7.8. Забороняється користуватися малими архітектурними формами, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власниками (користувачами) не забезпечене закрите стікання використаної ними води в підземні зливостоки.

5.7.9. Підчас розміщення малих архітектурних форм не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень.

 

5.8. Порядок утримання кладовищ

 

5.8.1. Порядок поховання померлих, функціонування та утримання місць поховань регулюється Законом України «Про поховання та похоронну справу», іншими нормативно-правовими актами у зазначеній сфері.

5.8.2. Утримання кладовищ здійснюється в межах фінансування, передбаченого селищним бюджетом у відповідності до вимог чинного законодавства.

5.8.3. Благоустрій кладовищ та інших місць поховань, а також утримання в належному стані територій кладовищ передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття.

5.8.4. Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання, намогильних споруд і склепів здійснюється відповідно їх користувачами (власниками) за рахунок власних коштів.

5.8.5. Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічних норм і правил.

 

Розділ VІ. Порядок санітарного очищення території населених пунктів 

 

6.1. Збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території здійснюються суб’єктом господарювання, який уповноважений на це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах відповідно до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1173.

6.2. Посипання піщаною або змішаною сумішшю та оброблення іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини вулиць, тротуарів, площ, мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів і узвозів у зимовий період здійснюється за нормами та з періодичністю, визначеними Технічними правилами ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678.

6.3. Власники, балансоутримувачі або особи, які утримують території населених пунктів, зобов’язані:

1) мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев’яні, мітли, кригоруби), достатній запас матеріалу для посипання з метою своєчасного проведення протиожеледних заходів;

2) прибирати сніг негайно (від початку снігопаду) для запобігання утворенню накату;

3) негайно очищати дахи, карнизи та інші елементи будинків, споруд, будівель від снігу та бурульок із дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо; огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах; вивозити сніг та бурульки, що зняті з дахів, карнизів та інших елементів будинків, споруд, будівель протягом доби.

 

Розділ VII.  Вимоги до здійснення благоустрою та утримання

прибудинкової території

 

7.1. Утримання прибудинкової території здійснюється з дотриманням вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 року № 76.

7.2. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території здійснюється власником або користувачем цієї ділянки. Власник присадибної ділянки забезпечує належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки до краю тротуару, що примикає до межі його присадибної ділянки, а у випадку відсутності тротуару – на відстані 2 метри від огорожі чи межі приватної території.

Громадяни - власники або землекористувачі земельних ділянок, зобов’язані:

- утримувати в належному стані присадибну ділянку та прилеглу територію;

- дотримуватись Правил благоустрою;

- не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів благоустрою;

- складувати органічні відходи, опале листя, тощо, в індивідуальних господарствах  на території присадибної ділянки у компостних ямах для подальшого використання їх як органічного добрива;

- споруджувати туалети та зберігати гній на відстані не менше 25 метрів від джерел питної води.

7.3. Організація благоустрою присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік як безхазяйне майно або передані в комунальну власність як безхазяйне майно, здійснюється виконавчим комітетом Кельменецької селищної ради.

7.4. Забороняється складувати опале листя на прибудинкових територіях, а також поряд з контейнерними майданчиками.

7.5. Забороняється викидати трупи собак, котів та інших тварин або захоронювати їх у не відведених для цього місцях (контейнерах для сміття, газонах тощо).

7.6. Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути у вільному доступі, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу. Забороняється довільно зменшувати нормативну ширину доріг та проїздів.

 

Розділ VIІI. Контроль у сфері благоустрою населених пунктів.

 

8.1. Контроль у сфері благоустрою населених пунктів Кельменецької селищної територіальної громади спрямований на забезпечення дотримання всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів.

8.2. Контроль за станом благоустрою населених пунктів Кельменецької селищної територіальної громади, виконанням цих Правил, у тому числі охорону зелених насаджень, водоймищ, пам'ятників культури, археології та історичної спадщини, створення місць відпочинку громадян, контроль за утриманням в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій. Кельменецька селищна рада покладає на відділ регулювання земельних відносин, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктурних проектів та екологічної безпеки, старостів старостинських округів Кельменецької селищної ради.

8.3. Самоврядний контроль за станом благоустрою населеного пункту здійснюється шляхом:

1) проведення перевірок території;

2) розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

участі в обговоренні проектів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

3) участі в обговоренні проектів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

4) подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів та цих Правил.

 

Розділ IX. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою

 

9.1. Невиконання або порушення передбачених Правилами вимог та обов'язків вважається порушенням цих Правил. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами та рішеннями Кельменецької селищної ради.

9.2. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:

1) порушенні встановлених норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

2) проектуванні об'єктів благоустрою населених пунктів з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

3) порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об'єктів благоустрою;

4) порушенні правил благоустрою територій населених пунктів;

5) порушенні режиму використання й охорони територій та об'єктів рекреаційного призначення;

6) самовільному зайнятті без дозволу (ордеру) на розміщення об’єкту на території (частини території) і на об'єкті чи елементі благоустрою населеного пункту;

7) пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою населеного пункту;

8) знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об'єктів озеленення населеного пункту, крім випадків, передбачених законом;

9) забрудненні (засміченні) території населеного пункту;

10) неналежному утриманні об'єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій населеного пункту, викрадення та пошкодження люків та решіток тощо.

11) порушенні правил благоустрою території населеного пункту, зокрема таких:

-захаращення та несвоєчасне прибирання території від побутового, будівельного сміття, піску, деревини, опалого листя, гілля, винесення транспортними засобами на дорогу ґрунту, піску чи інших залишків будматеріалів;

- миття автотранспорту у невідведених місцях;

- несвоєчасне очищення або вивезення вмісту урн, контейнерів (або їх відсутність), сміттєзбірників, використаних матеріалів, конструкцій та залишеного ґрунту, піску, розчину бетону, сумішей;

- організація звалищ побутових, будівельних матеріалів і конструкцій, снігу, піску, розчинів, землі тощо у не відведених для цього місцях;

- несвоєчасна ліквідація несанкціонованих звалищ;

6)спалювання листя, трави, бур'яну, гілля, деревини, відходів виробництва, побутового сміття;

- несвоєчасне знищення бур'янів та особливо бур'янів-алергенів (об'єктів рослинного карантину), косіння газонів на прилеглих та закріплених територіях;

- несвоєчасне усунення розриттів.

9.3. Допущення порушень не позбавляє винну особу від обов'язку припинення порушення та вчинення дій по відновленню благоустрою. У разі порушення Правил благоустрою особи, винні у їх порушенні, зобов'язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно. У виняткових випадках, коли усунення зазначених наслідків пов'язане із значним об'ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснено у триденний строк. У випадках, коли порушення вимог цих Правил пов'язане із аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п'ятиденний строк.

9.4. У разі, коли особи, винні у порушенні цих Правил, не виконують обов'язок щодо усунення наслідків порушення у встановлений строк, балансоутримувач об'єкта або елементу благоустрою має право здійснити усунення наслідків порушення цих Правил власними силами або шляхом укладення відповідного договору залучити для виконання певних дій третіх осіб. У такому випадку балансоутримувач має право на відшкодування витрат (збитків), понесених у зв'язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил.

9.5. Збитки, завдані підприємству, установі, організації, об'єкту чи елементу благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню в установленому порядку. Оцінка завданих збитків проводиться балансоутримувачем у разі протиправного пошкодження чи знищення елементів благоустрою.

9.6. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до встановленої відповідальності не звільняє їх від обов'язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства.

9.7. Порушники вимог цих Правил зобов'язані компенсувати в повному обсязі витрати, пов'язані з ліквідацією порушення та розмір заподіяної шкоди, що обраховуються згідно до затвердженої селищною радою Методикою обрахування заподіяної шкоди благоустрою населеного пункту.

 

 

 

Секретар ради                                                                                                    Богдан ОЛІЙНИК

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь